s-mart.tv

  • realizácia: 08/2004
  • www: http://www.s-mart.tv
  • technológie: php, mysql, xhtml, css, javascript
  • rozsah prác: vytvorenie webovej prezentácie na základe dodaného grafického návrhu