prague golf association

realizácia: 03/2006 www: – technológie: xhtml, css, php, mysql rozsah prác: vytvorenie intranetovej aplikácie, golfové štatistiky