prague golf association

prague golf association

  • realizácia: 03/2006
  • www:
  • technológie: xhtml, css, php, mysql
  • rozsah prác: vytvorenie intranetovej aplikácie, golfové štatistiky