Month: May 2006

legendor.cz

realizácia: 05/2006 www: http://www.legendor.cz technológie: php, mysql, xml rozsah prác: úpravy a vývoj existujúceho administračného rozhrania

michaelburian.com

realizácia: 05/2006 www: http://www.michaelburian.com technológie: php, mysql rozsah prác: úpravy a vývoj exsitujúceho administračného rozhrania

azurreizen.cz

realizácia: 05/2006 www: http://www.azurreizen.cz/TempIndex.html technológie: xhtml, css, php, mysql, xml rozsah prác: administračné rozhranie obsluhujúce celú flashovú prezentáciu